International Rail Freight Conference

MEMORANDUM

O VZÁJEMNÉM POROZUMĚNÍ V OTÁZKÁCH SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Ministerstvo dopravy České republiky, UIC, OSŽD, CIFA, UNIFE, CIT, OTIF, CCTT, Ruské dráhy, Kazašské dráhy, SNCF, ČD Cargo, PKP Cargo, OLTIS Group a JERID, dále jen strany,
  • Zdůrazňujíce důležitost spolupráce v oblasti železniční dopravy především v realizaci projektů přeprav zboží a osob mezi Evropou a Asií a návazně na to v oblasti podpory rozvoje a nasazování nejmodernějších IT na sledovaných Euroasijských přepravních cestách
  • Řídíce se snahou o podporu vzájemné vícestrannou (multilaterální) spolupráci mezi stranami na základě zásad partnerství a vzájemných výhod a potvrzujíce snahu k další aktivizaci rozvoje spolupráce v oblasti železniční dopravy, dospěly strany k vzájemnému porozumění v následujících oblastech:
    • strany v souladu s platnou legislativou svých států vyvinou úsilí k vyšší podpoře a sjednocení technologických procesů a jejich informatické podpory a k nasazení odpovídajících vozidel na celém Euroasijském dopravním koridoru
Pro zajištění realizace těchto cílů mají strany v úmyslu především:
    • prohlubovat spolupráci založenou na společném působení v mezinárodních strukturách působících v oblasti železniční dopravy (UIC, UNIFE, OSŽD)
    • rozvíjet spolupráci v oblasti zlepšování a sjednocování dopravních a přepravních technologií a jejich IT podpory v osobní i nákladní železniční dopravě
    • podporovat procesy harmonizace dopravního práva, mimo jiné v další intenzivní podpoře o rozšíření použití nákladního listu CIM/SMGS a zvýšení objemů přeprav s tímto listem

Strany budou iniciovat vytvoření společných pracovních skupin pro jednotlivé oblasti spolupráce mimo jiné i v rámci Mezivládních komisí pro ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci.

Strany budou dále podporovat vzájemnou součinnost za účelem vytýčení prioritních směrů společné činnosti, rozšiřování vzájemných kontaktů a spolupráce.

Toto Memorandum není mezinárodní smlouvou, nezakládá práva ani povinnosti, které by podléhaly mezinárodnímu právu.

JERID, the Member of OLTIS Group
Telefon: +420 602 774 971
E-mail: conference@irfc.eu
webdesign 123 DESIGN