International Rail Freight Conference

Přednášející


foto

Oliver Sellnick

Ředitel pro nákladní přepravu
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

- Od roku 2005 má na starosti nákladní dopravu u UIC. Jde o celosvětovou asociaci železnic se sídlem v Paříži. Má přes 200 členů. Mezi jejich projekty patří např. vývoj produktů vagónové přepravy, zlepšován produktivity u kombinované dopravy.
- Od roku 2002 řídí mezinárodní dálkové operace Deutsche Bahn AG, včetně nových projektů jako je spolupráce v oblasti vysoko rychlostní dopravy Aleo mezi Frankfurtem/Stuttgartem a Paříží, a ICE International mezi Frankfurtem a Bruselem /Amsterdamem.
- Přes deset let zkušeností v leteckém průmyslu s Lufthansa German Airlines: Hlavní investice zahrnovaly strategický rozvoj, management aliancí, nízko nákladové projekty, marketing pro pasažéry v USA, management klíčových účtů u cargo a e-business.
- Začínal v bankovnictví u Dresdner Bank
- Vystudoval McGill University / Montreal, INSEAD / Fontainebleau a European Business School, Oestrich-Winkel (u Frankfurtu)
- Osobní: německý občan, ženatý, jedna dvouletá dcera
foto

Lajos Simon

Sekretář výboru OSŽD
Organizace spolupráce železnic (OSŽD), Polsko

Tajemník výboru OSŽD, zástupce Maďarské republiky v OSŽD. Absolvent Moskevské univerzity inženýrství v železniční dopravě v oboru "Provoz železnic". V oboru železniční dopravy pracuje od roku 1973. Pracoval jako inženýr na velké seřaďovací stanici, jako specialista v oblasti plánování a mezinárodní spolupráce v Generálním ředitelství Maďarské železnice (MAV) a na Ministerstvu dopravy a komunikací Maďarska.
Během pěti let zastupoval Maďarské státní železnice v Sovětském svazu a během osmi let v Ruské federaci. Od roku 2000 měl na starosti ve společnosti MAV, a od roku 2006 ve společnosti MAV Cargo záležitosti podmínek a objemu železniční nákladní dopravy mezi Maďarskem a zemích SNS, včetně přeprav podle legislativy SMGS.
Ve funkci tajemníka výboru OSŽD pracuje od 1. září 2008.
foto

Zhao Zhang

Ředitel komise železniční přepravy
CIFA – Mezinárodní asociace spediterů Číny, Čína

1998—2003 sinotrans group – vedoucí obchodní zástupce v Almaty
2003—2008 sinotrans group – zástupce generálního ředitele pro řízení dopravy
2008—2009 sinotrans group – zástupce generálního ředitele pozemní dopravy
2009—nyní sinotrans group – generální ředitel oddělení pozemní dopravy
foto

Vladimir Jakunin

President
RZD Ruské železnice, Rusko

Vladimir Yakunin byl jmenován presidentem Ruských železnic vládou Ruské federace v červnu 2005.
Yakunin se narodil v roce 1948 a promoval z Leningradského institutu techniky a mechanického inženýrství v roce 1972. Svou kariéru zahájil jako mladý výzkumník na Státním institutu aplikované chemie. Po dokončení vojenské služby v sovětské armádě pracoval jako technik a vedoucí technik pro sekretariát státního výboru rady ministrů SSSR, obor zahraniční obchod a také stál v čele jednoho z oddělení na Fyzikálním a technickém ústavu A.F.Yoffeho při Akademii věd SSSR.
V letech 1985-1991 Yakunin byl prvním a pak druhým sekretářem sovětské stálé delegace u OSN. Pak byl předsedou správní rady Mezinárodního střediska pro obchodní spolupráci. Poté se stal šéfem inspektorátu S-Z federálního okrsku na odboru vyšší kontroly v sekretariátu presidenta Ruské federace.
Yakunin se stal zástupcem ministra dopravy v říjnu 2000 a prvním náměstkem ministra železnic v únoru 2002. V říjnu 2003 výbor Ruských železnic jednomyslně zvolil Yakunina prvním vicepresidentem společnosti. Od ledna 2006 byl vědeckým vedoucím a předsedou dozorčí rady Střediska pro vládnutí a analýzu problémů při hospodářské sekci Ruské akademie věd (www.rusrand.ru).
V říjnu 2007 dostal firemní medaili "Vzorný zaměstnanec Ruských železnic" za svůj velký přínos k zavádění opatření pro reformu železniční dopravy, za rozvíjení strategie rozvoje ruských železnic, za zajištění konstruktivní sociální politiky a efektivní spolupráce s ruskou vládou i regiony a se zahraničními železničními správami a mezinárodními organizacemi.
Yakunin byl znovu jmenován presidentem Ruských železnic výnosem ruské vlády č. 843-r ze dne 12. června 2008.
foto

Ivo Vykydal

náměstek ministra
Ministerstvo dopravy, Česká republika

Dosažené vzdělání:
1982 – 1986 Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, studijní obor – geodézie a kartografie
Odborná praxe:
1986 – 1993 Výstavba dolů uranového průmyslu, později přejmenováno na SUBTERRA, stavba Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách, důlní měřič - vytyčování podzemních stavebních objektů
1993 – 1998 GEODIS Brno, s.r.o., pracoviště Šumperk, geodet, zajišťování geodetických a kartografických prací na území střední a severní Moravy (mimo jiné podklady pro zpracování digitálního modelu terénu povodí řeky Moravy po záplavách v roce 1997)
1993 – 2002 Střední odborná škola památkové péče Šumperk, externí učitel geodézie
2006 - 2007 IREA s.r.o. – odborný technický pracovník - Inženýrsko-investorská činnost
poradenská a organizační činnost
2007 – dosud náměstek ministra dopravy – sekce letecké a železniční dopravy
foto

Xiaodong Zhang

Profesor
Univerzita Beijing Jiaotong, Škola provozu a dopravy, Čína

Profesor Zhang získal svůj doktorát z techniky na dopravní fakultě university v severním Jiaotongu (nyní Beijing Jiaotong University) v roce 2003.
Není jen vysokoškolským pedagogem, ale také členem dopravního výboru Čínské asociace chlazení (Chinese Association of Refrigeration), vicepresidentem Pekingské asociace pro logistiku (Beijing Logistics Association), výkonným členem Čínské federace logistiky nákupu (China Federation of Logistics Purchasing) - oddělení pro logistiku automobilového průmyslu, odborníkem na systémy bezpečnosti práce v průmyslu na ministerstvu hospodářství, výkonným členem a badatelem Čínské společnosti pro logistiku (China Society of Logistics), členem meziministerského čínského expertního výboru pro logistiku (China Logistics Expert Committee) a poradcem samosprávy pekingského distriktu Changping.
Jeho odbornost zahrnuje plánování a řízení moderních logistických systémů, rozvržení logistických parků, řízení dodavatelských řetězců, železniční nákladní přepravu a logistiku a marketing dopravy a logistiky.
Publikoval 4 knihy a téměř 50 článků, vedl přes 40 projektů. Účastnil se též studie proveditelnosti pro projekt pekingské vlády s názvem „Nástin rozvoje 11. pětiletky“ v oblasti logistiky a projektu čínské státní rady s názvem „Plán restrukturalizace a revitalizace logistického průmyslu.“
foto

Zubajda Aspayeva

Předseda komise nákladní přepravy
Organizace spolupráce železnic (OSŽD), Polsko

foto

Eric Fontanel

Generální ředitel
UNIFE – Asociace evropského železničního průmyslu, Belgie

Poslední dva roky Eric Fontanel působí jako generální ředitel UNIFE, asociace evropských železnic se sídlem v Bruselu, v Belgii. Narodil se v Cherbourg, ve Francii v roce 1949, a promoval z Ecole Centrale de Paris. Posledních 35 let zastával různé manažerské funkce v sektoru železniční výroby. Pracoval například jako projektový ředitel v TMST (Eurostar) Consortium a jako ředitel strategického plánování v divizi lokomotiv u ALSTOM Transport. V roce 2003 se stal ředitelem pro normy a předpisy u ALSTOM Transport, a dostal tak na starosti vztahy firmy s evropskými úřady. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem UNIFE.
foto

Dr. Gerhard Troche

Referent politiky (END), Železniční doprav
Evropská komise, DG MOVE, Belgie

- od roku 2010: náměstek (Policy Officer, END) v Evropské komisi, DG MOVE – Železniční doprava a interoperabilita
- 2008 - 2010: odborný poradce pracovní skupiny pro koridor nákladní přepravy (Freight Corridor Working Group) na švédském ministerstvu dopravy
- 2003 - 2010: Nezávislý konzultant v oboru železnic a logistiky
- 1996 - 2010: vědecký výzkumník a vedoucí projektů ve skupině pro železnice na Royal Institute of Technology ve švédském Stockholmu (KTH)
foto

Michael A. Robson

Konzultant mezinárodní železniční přepravy
V. Británie

Michael Robson je nezávislý konzultant pro mezinárodní dopravu. V červnu 2010 opustil místo generálního tajemníka bruselské firmy European Rail Infrastructure Managers. Pan Robson má zkušenost i s řízením operací, prodejem pro pasažéry, obecným řízením, nákladní dopravou, výkonnostními režimy, vlakovým a technickým plánováním u znárodněných i soukromých železnic. Zejména je odborníkem na britský železniční trh. Pan Robson má zkušenosti se studiem účinků nové a navrhované evropské železniční legislativy a je v současnosti členem Institute of Logistics and Transport a Institute of Management. V poslední době se zabýval trendy v investicích do infrastruktur, údržbou a obnovováním stejně jak novými železničními projekty zejména v Evropě ale i některými se světovým dosahem. Má také zkušenosti s prací ve financích a ve výměně vybavení (lokomotivy, vozy pro cestující, nákladní vagóny) stejně jako v otázkách bezpečnosti.
foto

Erik Evtimov

Hlavní právní poradce, projektový koordinátor CIM/SMGS
Mezinárodní přepravní výbor (CIT), Švýcarsko

Erik Evtimov vystudoval právo na univerzitách v Sofii a Bernu. Získal titul magistra evropského práva na Saarland University. Je licencovaným právníkem v Sofii. Doktorát získal na universitě v Bernu v roce 2003. Původně byl právníkem v právním oddělení Caritas Schweiz. Předtím byl asistentem na Institute for European and International Economic Law na universitě v Bernu a projektovým manažerem na World Trade Institute v Bernu.
Přednáší evropské a mezinárodní železniční přepravní právo na universitě v Bernu. V letech 2001 až 2005 byl sekretářem švýcarské sekce ECSA Suisse.
Od roku 2004 pracuje jako vedoucí právní poradce (Senior Legal Adviser) na generálním sekretariátu CIT. Je předsedou právní skupiny CIT/OSJD CIM/SMGS a neformální skupiny expertů UNECE pro otázky jednotného železničního práva a je členem různých pracovních skupin a výborů CIT.
foto

Gustav Kafka

Zástupce generálního sekretáře
Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), Švýcarsko

1970–1972 Universita, Graz: Institut pro organizaci veřejné správy a komparativní veřejné právo
1972–1976 Unilever Austria, Vídeň: Odbor organizačních záležitostí
1976–1986 Ministerstvo dopravy, Vídeň: Odbor mezinárodní železniční přepravy
1986–1988 Ministerstvo veřejné dopravy a hospodářství, Vídeň: Vedoucí odboru dopravy nebezpečných zásilek po železnici
1988-2007 Ministerstvo dopravy, inovace a technologie, Vídeň: Vedoucí odboru dopravy nebezpečného zboží všemi dopravními kanály
2007- Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF): Zástupce generálního ředitele, vedoucí právní služby
foto

Gennady Bessonov

Generální sekretář
Koordinační výbor pro Transsibiřské přepravy (CCTT), Rusko

Gennady Bessonov se narodil v roce 1950. V roce 1973 promoval na polytechnickém institutu, v roce 1992 ukončil studium na diplomatické akademii ministerstva zahraničních záležitostí Ruské federace a v roce 2001 absolvoval vyšší diplomatické kurzy ministerstva zahraničních věcí 2001.
V letech 1987 až 2005 na ministerstvu zahraničí a na ústředí ministerstva i v cizině zastával řadu různých funkcí. Byl generálním konzulem Ruské federace v Gothenburgu (Švédsko). Od prosince 2005 je Gennady Bessonov generálním tajemníkem CCTT.
foto

Olaf Krüger

Předseda výkonného výboru IBS a ředitel Kühne + Nagel
Zájmové sdružení evropských železničních speditérů (IBS) / Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Německo

Od roku 1992 Olaf Krüger má na starosti vývoj železničních aktivit ve skupině Kühne + Nagel. Před Kühne + Nagel zodpovídal za divizi nákladní dopravy v Deutsche Reichsbahn (Východoněmecká železnice). Olaf Krüger je spoluzakladatel Europäischen Interessengemeinschaft der Bahnspe-diteure (Asociace evropských železničních přepravců) založené roku 1996 a od té doby byl opakovaně zvolen jejím předsedou. Hlavním cílem IBS je koordinovat obchodní prostředí a rámcovou regulaci v dalším rozvoji služeb nákladní přepravy na železnici.
foto

Ivan Petrov

Vice President
Mezinárodní federace asociací nákladních speditérů (FIATA), Bulharsko

Doktorát z logistiky a dopravy na Vysoké škole ekonomické v Sofii.
FIATA – viceprezident, předseda Regionálního výboru pro Evropu a předseda Pracovní skupiny pro železnici.
CLECAT – člen správní rady a předseda Ústavu železniční logistiky
NSBS (Bulharský svaz pro nákladní přepravu, dopravu a logistiku) – viceprezident

Sergey Stolyarov

Vedoucí oddělení mezinárodních vztahů
RŽD Ruské železnice, Rusko

foto

Peter Pavlík

Člen představenstva a ředitel pro strategii
ZSSK Cargo, Slovensko

foto

Timur Zhunusov

Hlavní manažer oddělení marketingu
KTZ Kazašské železnice, Kazachstán

V oboru železniční dopravy pracuje od roku 1998. Do roku 2007 pracoval v administrativě Kazachstánské železnice. Měl na starosti
záležitosti společné tarifní politiky, marketingu nákladní dopravy, otázky firemního rozvoje a restrukturalizaci Kazachstánské železnice.
Během své práce jako zástupce Ministerstva dopravy a komunikaí a Kazachstánské železnice se zabýval mezinárodní činnosti a rozvojem
železniční dopravy v rámci řady mezinárodních organizací jako Rada SNS, Euroasijské hospodářské společenství, Organizace pro
hospodářskou spolupráci, Organizace spolupráci železnic (OSŽD) a Výbor pro železniční dopravu států SNS a Pobaltí.
foto

Mirpulat Mirkhamidov

Vedoucí oddělení marketingu
UT Uzbecké železnice, Uzbekistán

foto

Vitaliy Kapelko

Zástupce vedoucího oddělení marketingu a dopravní logistiky
BC Běloruské železnice, Bělorusko

foto

Tomáš Honomichl

Ředitel pro strategii a rozvoj
ČD Cargo, Česko

Je absolventem právnické fakulty UK v Praze, studium zakončil v roce 1998. Je mu 37 let. Před příchodem do ČD Cargo působil jako jednatel v logistické společnosti LOG-IN v Polsku a v ČR.
foto

Boguslaw Ney

Předseda představenstva
CARGOSPED, Polsko

foto

Jiří Paděra

Ředitel společnosti
JERID, Česká republika

Jiří Paděra promoval na Palackého universitě v Olomouci v roce 2004. Od roku 2005 pracoval pro OLTIS Group jako konzultant a projektový manažer, účastnil se různých implementací na míru navržených informačních systémů určených pro různé druhy logistiky. Jeho specializace na železnice se potvrdila v roce 2009, kdy se stal ředitelem pro implementaci JERID, která zodpovídá za IT železniční nákladní projekty v tuzemsku i zahraničí. Od roku 2010 je generálním ředitelem JERID.
foto

Sandra Géhénot

Hlavní poradce pro nákladní přepravu
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

Mezinárodní svaz železnic, Paříž
– Vedoucí poradce pro nákladní dopravu
– Projekty zahrnovaly DIOMIS (hodnocení, jak zajistit modální přesun na železnici v kontextu sdílené a saturované infrastruktury), IMPORT (zlepšení produktivity díky kombinované dopravě), ICOMOD (hodnocení proveditelnosti železničního spojení mezi Asií a Evropou)
English Welsh and Scottish Railway International, London
– Marketingový manažer, intermodální oddělení
– Řízení dvou (z pěti) klíčových intermodálních účtů provozovaných přes tunel La Manche
Railfreight Distribution Limited (divize British Rail pro nákladní dopravu tunelem La Manche)
– Manažer evropského obchodu
Vzdělání
– BA jazykové zaměření, MSC obchodní zaměření – ve Velké Británii
foto

Werner Bach

Referent pro mezinárodní záležitosti a organizování
DB Schenker Rail, Německo

V roce 1971 začal pracovat u Deutsche Bundesbahn.
Práce ve výrobní pobočce Deutsche Bundesbahn
1990 promoce: Diplom-Verwaltungsbetriebswirt
1990 - 1993 prodejní manažer pro osobní dopravu
1993 - 1995 prodejní manažer pro nákladní dopravu
Od roku 1995 pracuje v různých odborech mezinárodních vztahů v DB Cargo a Railion Deutschland AG, president správního výboru DIUM/NHM of UIC
foto

Walter Schulze-Freyberg

Generální ředitel
POLZUG, Německo

Pan Walter Schulze-Freyberg má více jak 25 let profesionálních zkušeností ze sektoru dopravy. Během těchto let získal detailní znalosti o trhu různých intermodálních druhů přepravy, jako zákazník i provozovatel intermodálních služeb. Vzdělání získal u námořnictva (kapitán, AG) a několik let strávil na moři. V roce 1981 začal svou kariéru na pevnině u Deutsche Babcock jako odborník na logistiku při zřizování závodů na celém světě. Poté přešel k HPC Hamburg Port Consulting, kde pracoval jako vedoucí dopravní expert a vedoucí týmu u projektů mezinárodní přepravy.
Jeden z těchto projektů v roce 1991 se týkal zpracování studie proveditelnosti a obchodního plánu pro kontejnerový vlak z hamburského přístavu do Polska. Walter byl pověřen, aby tento projekt realizoval a stal se generálním ředitelem nově založené Polzug Poland-Hamburg Transport GmbH (dnes POLZUG Intermodal GmbH).
Během 15 let se za jeho vedení firma rozrostla z malého železničního provozovatele jedním párem vlaků týdně mezi Hambugem a Polskem na středně velkou přepravní firmu s 25 páry vlaků týdně mezi Hamburkem, Bremerhaven a Rotterdamem na trhy v Polsku, Ukrajině, Rusku, na Kavkaze a ve Střední Asii.
foto

Miroslav Haltuf

International Affairs Representative
OLTIS Group, Česko

Miroslav Haltuf se narodil 28. 5. 1958, vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, fakultu Provozu a ekonomiky železniční dopravy. Železniční dopravě se věnuje od roku 1981. Pracoval v různých provozních funkcích u Československých státních drah a později, již u Českých drah se věnoval především mezinárodním aktivitám v rámci UIC a panevropských železničních koridorů. Od roku 1999 působí v soukromém sektoru jako poradce, nezávislý konzultant a projektový manažer. V současné době spolupracuje například s UNIFE, UIC, ERA, OPTA a je zapojen do několika mezinárodních projektů zaměřených především na využití technologie RFID v železničním prostředí.
foto

Armand Toubol

Člen představenstva
Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (B.I.C.), Francie

• Narozen 1947
• Technické vzdělání z pařížské polytechniky 1966 a ze státní vysoké školy pro výstavbu silnic a mostů 1971
• Vysoký úředník na oddělení veřejných prací v regionu Francie-Sever 1971-1975
• Ředitel vybavení a vývoje na správě přístavu Dunkirk 1975-1981
• Regionální ředitel dodavatelské firmy (CGTH-SADE) v Normandii 1982-1984
• Generální ředitel francouzské sekce firmy SEALINK, trajektové společnosti přepravující přes kanál La Manche 1984-1990
• Předseda a generální ředitel CNC : provozovatel kombinované železniční přepravy 1990-1995
• Ředitel nákladní dopravy a člen správní rady SNCF (francouzská železniční společnost) 1995-2000
• Předseda a generální ředitel poboček SNCF (finanční holding SNCF) a člen správní rady SNCF 2000-2004
• Poradce předsedy SNCF 2004-2009
• Čestný generální ředitel SNCF pro nákladní dopravu a soukromý konzultant pro logistiku od června 2009
• Za svou kariéru byl členem správních rad řady firem včetně Geodis, Keolis, STVA, Ermewa, Sealogis, CNC, National Printing Company, STSI…
• Dnes je členem správní rady Mezinárodní komise pro kontejnerovou přepravu (Bureau International of Containers, BIC)
• Místopředseda Nové Opery AISBL
foto

Miroslav Smulczynski

Ředitel obchodu a provozu
PKP LHS, Polsko

Absolvent leningradského ústavu železniční dopravy v Petrohradě se specializací na dopravní procesy na železnici. Postgraduální studia dokončil v oboru managementu kapitálových společností na fakultě managementu na AG v Krakově a na dopravní fakultě university v Radomi. Na železnicích pracuje od roku 1986. Mnoho let pracoval pro divizi nákladní dopravy PKP CARGO v Skarzysko Kamienna. V květnu 2009 byl jmenován členem správní rady jakožto ředitel obchodu a provozu PKP LHS.
foto

Thomas Kargl

Generální ředitel
Far East Land Bridge, Rakousko

2001-2002: RCA Rail Cargo Austria, Vídeň: Regionální manažer a tarifní specialista pro východní a jihovýchodní Evropu
2002-2004: Rail Cargo Service s.r.l. Arad, Rumunsko: Obchodní vedoucí
2004–2006: Schenker-Railog GmbH, Vídeň: Produkt Key Account Manager a vedoucí oddělení pro přepravy z/do SNS
2006–2007: RCS Rail Cargo Spedition GmbH, Vídeň: Senior Key Account Manager Marketing & Sales
Od 6. 8. 2007: Far East Land Bridge LTD, Vídeň: Generální ředitel
foto

Ralf-Charley Schultze

Ředitel Multimodal Logistics
GEFCO, Rakousko

Pan Ralf-Charley Schultze má 47 roků a žije s rodinou ve Vídni. Před příchodem do Rakouska pět let zodpovídal u švýcarských železnic (SBB Cargo) na oddělení nákladní dopravy za kombinovanou přepravu, automobilový sektor a partnerské investice. Tehdy zažil liberalizaci trhu a nástup konkurenčního prostředí. Má mezinárodní zkušenosti, plynule hovoří pěti jazyky a studoval právo v Německu, Francii a Anglii. Deset let práce v nejrůznějších logistických a přepravních firmách v Evropě mu dalo solidní logistické zkušenosti a umožnilo mu lépe chápat, organizovat a realizovat logistické procesy, tak aby naplnil potřeby trhu. Rok a půl je pan Ralf-Charley Schultze ředitelem multimodální logistiky u GEFCO Group. Má na starosti rozvoj multimodálního podnikání v celé Evropě se zaměřením na Východní Evropu, Rusko i Střední Asii.
foto

Alberto Grisone

Obchodní ředitel pro východní přepravy
Hupac Intermodal, Švýcarsko

Alberto Grisone, narozen 1970, promoval z práv na milánské universitě v roce 1996. Dva roky pracoval jako badatel a konzultant ve výzkumných ústavech v oboru přepravy. V roce 1998 přešel do Hupac Intermodal Ltd v Chiasso. Roku 2001 byl jmenován do správní rady. Nyní zodpovídá za vývoj nových intermodálních spojů a za otvírání nových trhů.
foto

Libor Belfín

Obchodní ředitel
JERID, Česko

Libor Belfin (44) promoval z České technické university v Praze v roce 1990. V roce 1993 spoluzakládal firmu JERID. Prošel ve firmě několika různými pozicemi: konzultant IT systému, marketingový manažer, manažer účtů (account manager) a manažer regionálního prodeje. Pan Belfin výrazně přispěl k budování mezinárodního portfolia firemních zákazníků od roku 2003. Nyní je v čele obchodního týmu JERID.
foto

Jürgen Rogner

Člen představenstva
Trans Eurasia Transport Solutions, Německo

Jürgen Rogner patří k hlavním zakladatelům TETS AG (Trans Eurasia Transport Solutions). Jako generální ředitel v čele správní rady zodpovídá za prodeje i rozvoj firmy, za nákup, provoz i strategii firmy. Dříve pracoval na odboru dopravy a logistiky v Deutsche Bahn Group v Německu, kde působil v řadě funkcí. Mimo jiné měl Rogner na starosti obchodní rozvoj u DB Schenker Rail se zaměřením na železniční trh v Číně a zejména na projekt pozemního mostu Čína-Německo v letech 2008/2009. Nežli u Schenkera převzal tento úkol, tři roky působil přímo v Asii. Začínal svou kariéru v logistice jako Key Account Manager (manažer klíčových účtů) a později jako ředitel pobočky Rhenus.
foto

Lilia Krutonog

Vedoucí oddělení kontejnerovych přeprav
Express-Interfracht Czech, Česko

VZDĚLÁNÍ
Ruská státní otevřená technická univerzita dopravních spojů, Moskva (osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice), Fakulta: hospodářská politika a správa
V současné době: studentka 2. ročníku doktorského studia Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Od roku 2005 působila ve společnosti ČSKD Intrans na pozici Vedoucí oddělení přeprav na Východ
Od května 2010 do dnešního dne působí ve společnosti Express-Interfracht Czech, na pozici Vedoucí oddělení kontejnerových přeprav
foto

Julien Morizet

Ředitel pro strategii
ERS Railways, Holandsko

Julien Morizet přišel do ERS Railways v roce 2008 jako generální ředitel obchodního rozvoje, marketingu a firemní strategie. Nyní má na starosti realizaci nových železničních produktů v celé Evropě a v železničním koridoru Evropa-Asie.
Před tím Julien Morizet pracoval 7 let u SNCF, zastával provozní funkce v infrastruktuře, v osobní í nákladní dopravě. Julien Morizet vystudoval francouzskou technickou školu a pracoval ve Francii, Anglii, USA a Nizozemí. Pracuje a žije v oblasti Rotterdamu.
foto

Juraj Jančina

Generální ředitel
T.T.T – Transkontinentálny Tranzitný Terminál, Slovensko

Juraj Jančina se narodil v Bratislavě v roce 1964. PO promoci na fakultě architektury v Bratislavě v roce 1988 pracoval v Lignoprojektu Bratislava a později získával praxi na Architektbüro Kordon, Graz v Rakousku. Je zakladatel a předseda Jančina architekti založeného v Bratislavě v roce 1992.
V uplynulých desítkách let jeho firma prováděla široké spektrum prací, od územních plánů, veřejné infrastruktury, nákupních středisek, kanceláří a pracovních míst až po soukromé domy, hotely, společenské a kulturní budovy, rekonstrukce a design produktů.
Práce z poslední doby zahrnují velké projekty v Bratislavě – nákupní středisko Aupark, obchodní středisko Apollo a Twin City, nákupní středisko Aupark a Žilina, multifunkční komplex HORSE v Popradu.
Mnoho z jeho projektů získalo ceny za architekturu – obchodní středisko Apollo, nákupní středisko Aupark, kancelářské budovy Malý trh a Lazaretska, ústředí poštovní banky.
Juraj Jančina je autorem a šéfem realizačního týmu jediného a největšího pěti-modálního komplexu transkontinentálního tranzitního terminálu ve Střední Evropě, který se nachází na hranici Rakouska, České republiky a Slovenska.
foto

David Krásenský

Obchodní konzultant
OLTIS Group, Česko

Pro Davida jsou železnice povoláním i celoživotní láskou. Získal magisterský titul na Masarykově universitě v Brně (výpočetní technika) a na Dopravní fakultě university v Pardubicích (technologie železniční přepravy); má zkušenosti s navrhováním propojených systémů a zejména s analýzou, designem a systémovou architekturou informačních systémů pro železniční průmysl. Nyní je strategickým poradcem u OLTIS Group a publikuje články v technických magazínech a pravidelně hovoří na mezinárodních konferencích a průmyslových akcích.
foto

Daniel Giblin

Partner
EC Harris LLP, V. Británie

Zkušený projektový manažer a konzultant, který má rozsáhlé zkušenosti z mnoha oborů - železniční, silniční, letecká doprava, městská hromadná doprava, námořní i logistické projekty.
Zkušený manažer a poradce pro strategické finanční investice v dopravě, restrukturalizacích a rozvoji firem. Vytvářel strategie, směrnice, řešení pro investice a firemní řízení jak pro vlády tak pro soukromý sektor.
Rozsáhlé zkušenosti se strategiemi, obchodem i systémy v dopravních provozech.
foto

Rostislav Vašek

Ředitel
CID International, Česko

Rostislav Vašek (44) vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, fakultu Provozu a ekonomiky železniční dopravy. Ve firmě pracuje od roku 1997. Aktivně se podílel na vývoji informačních systémů i jejich implementaci u zákazníků. Výrazně přispěl k vytvoření portfolia produktů CID International, zaměřených zejména pro oblast logistiky. V roce 2009 se stal ředitelem společnosti.
foto

Ogňan Andreev

Generální ředitel
CTM, Rusko

Pan Andreev promoval na LITMO v roce 1986. Obhájil svůj doktorát (PhD) z technických věd v Leningradě v roce 1993. Od roku 1997 je generálním ředitelem společnosti CTM. „CTM“ je jedním z oficiálních vývojářů software pro federální celní úřad Ruské federace a pro JSC (Ruské železnice). „CTM“ vyvíjí technologie pro předběžné informování a informační interakci, která zvyšuje průchodnost kontrolních bodů.
foto

Jun Zhao

Zástupce CEO
China National Machinery Imp. & Exp. Corp. (CMC), Čína

Pan Jun Zhao, vedoucí technik (Professor Senior Engineer), je zástupcem generálního ředitele China National Machinery Imp. & Exp. Corp.(CMC), a má na starosti železniční trh CMC. Zároveň je jednatelem Světové společnosti pro výzkum a vývoj železniční dopravy (The World Railway Development and Research Society). Má titul EMBA z University of Texas v Arlingtonu. Předtím promoval na katedře železničního inženýrství na universitě v Severním Jiaotongu (nyní Beijing Jiaotong University). Pan Zhao začal svou kariéru v roce 1982 jako technik v Beijing 27th Locomotive Factory (27.pekingská továrna na lokomotivy). Od roku 1993 pracuje pro CMC. Jako zaměstnanec působil ve funkcích zástupce generálního ředitele i jako generální ředitel a spolupracoval na několika významných železničních projektech v zahraničí, které zahrnovaly rekonstrukci infrastruktur, osobní i nákladní dopravu a další. Především uveďme vyskorychlostní tureckou dráhu Ankara-Istanbul, což byl největší projekt (1,269 miliard USD) od počátku spolupráce mezi Čínou a Tureckem. Export 30 EMU do Rio de Janeiro představuje první čínské EMU v Brazílii. V roce 2010 také získal smlouvu na železniční infrastrukturu ve východní Ghaně.
foto

Jérôme Meline

Představitel mezinárodních vztahů
SNCF FRET, Francie

foto

Hongyi Fang

Zástupce CEO
BeiJing GuoTie HuaChen Communication & Information Technology Co., Čína

JERID, the Member of OLTIS Group
Telefon: +420 602 774 971
E-mail: conference@irfc.eu
webdesign 123 DESIGN